Global 5 de specialist in T-shirts
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

1. Levering/verzendkosten
Wij bezorgen de artikelen gratis binnen Nederland via TNT-post of DHL zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 24-48 uur vanaf de besteldatum. Voor gratis bezorging dient de bestelling minimaal Euro 22,95 te bedragen. Global5 behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de bezorgingkosten wel in rekening te brengen. In dat geval zal Global 5 U zo spoedig mogelijk daarover inlichten.


2. Prijzen en betaalmogelijkheden
De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW en verzendkosten. De artikelen worden door transactie van iDEAL betaald. Global 5 behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheidonderzoek, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten. Indien u met betaling van een of meer reeds aan u geleverde bestelling(en) in verzuim bent, heeft Global 5 het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden en nieuwe bestellingen te weigeren, of om voorwaarden te verbinden aan nieuwe betalingen.


3. Bestellingen weigeren
Het staat Global 5 vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Global 5 en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Global 5 een online bestelling niet aanneemt, deelt Global 5 dit u onmiddellijk mee.


4. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Global 5 tot het volledige betaling door u is voldaan en ontvangen.


5. Recht op gratis ruilen en teruggave
U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft via de webwinkel van Global 5 zonder opgaaf van redenen en binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen, gratis aan ons retourneren d.m.v. aanvraag op info@global5.nl. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 werkdagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7 in acht. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle - zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is – mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.


6. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Global 5 behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Global 5 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Global 5 werkt zijn gebonden aan Global 5's voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Global 5 (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit per mail mede te delen aan info@global5.nl.


7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave
7.1 Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor onze rekening. Global 5 behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de retourzending wel in rekening te brengen. In dat geval zal Global 5 u zo spoedig mogelijk daarover inlichten. De artikelen moeten worden retour gezonden naar:
Global 5
Postbus 11
4650 AA Steenbergen
Nederland
Kosten van retourzending worden na retourontvangst gecrediteerd, mits deze is verstuurd onder goedkeuring en op advies welke wijze en na melding via info@global5.nl.

7.2 Gevolgen van teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door Global 5 van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.


8. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.


9. Exploitant van de online shop
Global 5
Postbus 11
4650 AA Steenbergen
Nederland
Kamer van Koophandel: 20125434 (te Breda)
BTW-nummer: NL147551687B01
Wettelijk vertegenwoordigd door: R. van der Sandt
Operatief verantwoordelijk: R. van der Sandt


10. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Over ons

Global 5
Postbus 11
4650 AA Steenbergen
info@global5.nl

Gratis verzending!
Levering binnen 24 - 48 uur!
op werkdagen!

Wat maakt ons shirt uniek

 

  • Zowel de boord als lengte van de T-shirts zijn geoptimaliseerd ten opzichte van bestaande merken op de markt.
  • Etiketten worden op de stof geprint zodat huidirritatie wordt voorkomen.
  • De shirts zijn langer gemaakt voor beter draagcomfort en om eventuele krimp door het gebruik van een droger op te vangen.
  • De boord is zowel hoog als laag en in V- hals te verkrijgen.
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop